Systemy Redukcji Hałasu PRONOISE Sp. z o.o.

sprzedajemy ciszę

PRONOISE

Hałas należy zdefiniować jako nieprzyjemne, niepożądane, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki. Zjawisko to wywiera coraz poważniejszy wpływ na człowieka. Nie tylko obniża komfort życia, ale jednocześnie staje się powolnym destruktorem naszego zdrowia. Problem ten wynika z faktu, że oddziaływanie hałasu na lidzki organizm nie powoduje natychmiastowych zmian w organizmie człowieka, Jednakże długofalowe przebywanie w obszarach o ponadnormatywnych poziomach hałasu nieuchronnie prowadzi do uszkodzenia narządu słuchu.

Rozwój przemysłu oraz zwiększająca się liczba pojazdów samochodowych powoduje, że coraz większe obszary zamieszkania znajdują się w strefach oddziaływania hałasy, znając powagę problemu jak i złożoność zjawisk akustycznych oferujemy kompleksowe rozwiązania ograniczające emisję hałasu:

·         analizy akustyczne obiektów przemysłowych,

·         opracowania metod i koncepcji wyciszania obiektów i urządzeń przemysłowych,

·         projekty wykonawcze zabezpieczeń akustycznych,

·         dobór, wykonawstwo i montaż tłumików hałasu, izolacji akustycznych i wibroizolatorów,

·         panele akustyczne PRONOISE znajdujące zastosowanie w: budowie dużych obiektów przemysłowych: budynków elektrowni, elektrociepłowni oraz hal spełniających również funkcje zabezpieczenia przed emisją hałasu.